06-53577759 info@reisjewijs.nl

Algemene voorwaarden

 • Massage, Qigong, Lifestyle Coaching valt onder alternatieve geneeswijzen, en vervangt niet de reguliere gezondheidszorg.
 • Klachten van lichamelijke en/of psychische aard, geven vaak aanleiding tot het aanvragen van massage(therapie). De behandelingen worden individueel samengesteld en kunnen derhalve variëren in samenstelling en/of uitwerking.
 • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij Reis Je Wijs terecht. Indien nodig verwijst Reis Je Wijs u door naar andere hulpverleners.
 • Is er sprake van medische klachten? Bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden? Dan dient u dit door te geven aan van Reis Je Wijs.
 • Bent u zwanger, of in de aanlooptijd om het te worden? Dan dient u dit door te geven aan Reis Je Wijs.
 • U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.
 • Als u onder doktersbehandeling bent, overleg dan altijd met de arts wat hij/zij adviseert.
 • U dient bij fysieke, psychische of emotionele klachten altijd direct de reguliere gezondheidszorg te raadplegen.
 • De massagetherapieën zijn niet erotisch getint.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk bij massagetherapie. U dient dan ook te zorgen dat u schoon gewassen bent bij aanvang van de behandeling. Is dit niet het geval dan kan Reis Je Wijs de massagetherapie beëindigen en de kosten van het consult in rekening brengen.
 • Reis Je Wijs behoudt zich het recht voor, een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.

Aansprakelijkheid

 • Reis Je Wijs is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard in de breedste zin van het woord. Het ontvangen van een behandeling is dan ook geheel op eigen risico van de cliënt.
 • Reis Je Wijs behoudt zich het recht voor van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien er door de cliënt of door verwante personen (huisgenoten, familieleden, vrienden of anderszins) beschadiging plaatsvindt aan eigendommen die toebehoren aan Reis je Wijs.
 • Persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.
 • Reis Je Wijs is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Ik, Ivonne Claassen, sluit, in mijn hoedanigheid als coach, trainer, eigenaar of (massage)therapeut bij Reis Je Wijs en ook als privépersoon, elke aansprakelijkheid uit voor schade betreffende cliënts gezondheid in de ruimste zin van het woord, tijdens of als gevolg van mijn begeleiding en/of behandeling.
 • Conclusies die de cliënt trekt naar aanleiding van een consult, en de wijze waarop de cliënt de bij Reis je Wijs verstrekte informatie interpreteert en daarnaar handelt, zijn voor cliënts eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat Reis Je Wijs zorgvuldig met uw gegevens om.

Nu doen:

Nieuws van Reis je Wijs